Seuratoiminnan suunnittelupalaveri pidetty

13.3.2012

Seuratoiminnan suunnittelupalaveri on pidetty 7.3.2012 ja yhteenveto siitä toimitettu johtokunnalle. 

Palaverissa käytiin läpi mm. seuran vahvuuksia ja seuratoiminnan kehittämisideoita, joita tulikin runsaasti ja joita pyritään toteuttamaan. 

Kiitokset kaikille osallistuneille, tästä on hyvä jatkaa!