Yksinluistelun testit seuran käytäntöjä tarkennettu

27.9.2013

Seura on tarkentanut käytäntöää yksinluistelun testijärjestelmään ilmoittautumisesta ja testitulosten seuraamisesta.

Johtokunta päätti kokouksessaan 11.9.2013 että valmentajat ilmoittavat kilpailusihteerille testiin osallistuvat luistelijat. Tällöin seura maksaa 50 % tuomarikuluista, muut kulut jäävät luistelijalle. Ilman valmentajien kanssa sovittua testitilaisuutta seura ei osallistu testin kustannuksiin, vaan kaikki kulut tulevat luistelijalle. Hyväksytty testitulos tulee viipymättä ilmoittaa kilpailusihteerille esimerkiksi sähköpostilla kilpailut.ktl(a)gmail.com

Perustestit on otettu käyttöön kaudesta 2013-2014 lähtien. Perustesti on oltava suoritettu, mikäli luistelija osallistuu Silmut, Debytantit tai Kansalliset Noviisit -sarjan kilpailuihin.

Perustesteillä testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin.

Elementtitestit tulevat käyttöön myös muille yksinluistelusarjoille (Silmut, Debytantit, Kansalliset Noviisit, Juniorit ja Seniorit), mutta vasta kaudesta 2014-2015 lähtien.

Tarkemmat tiedot testeistä löydät STLL:n sivuilta (täällä)