Oheistusta nettikirjoitteluun

22.8.2013

Facebook, twitter, widget, gadget, blogit, wikit... ja paljon muita sosiaalisen median sivustoja ja ohjelmistoja löytyy käyttöön ja koskettaa yhä useampaa meistä, sekä luistelijoita, että vanhempia.

Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli perinteisille joukkoviestintävälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu

Suomen Taitoluisteluliitto on laatinut pelisäännöt, koskien yleisesti sosiaalista mediaa. Ne on syytä vähintään jokaisen vanhemman  lukea sekä luetuttaa huollettavillaan tai käydä läpi asiat lasten kanssa.

STLL:n pelisäännöt löydät täältä