Suomen Taitoluisteluliitto tiedottaa 2.12.2013

2.12.2013 klo 20:00

Suomen Taitoluisteluliiton syysliittokokous sekä seuraparlamentti pidettiin lauantaina 30.11.2013 Helsingissä.

Seuraparlamentissa kuultiin painavaa sanaa sopimusasioista kun Legistum Oy:n asianajaja Teppo Laine kertoi ja antoi vinkkejä niin seurojen vakuutusasioista kuin varainhankintasopimuksista.

Seuraparlamentin jälkeen päivä jatkui liittokokouksella, jossa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti.

Liittohallituksen kokoonpano

Erovuoroisista valittiin jatkamaan

Kirsi Greis
Anne-Mari Jussila
Laura Raitio
Mika Saarelainen

Hallitustyössä jatkavat vuonna 2014 myös

Susanna Rahkamo
Timo Hämäläinen
Laura Lauri
Annastiina Larronmaa
Marie Lundmark