Tukea taitoluisteluharrastukseen

23.9.2014

Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan perusteilla olevasta säätiöstä on vähävaraisten perheiden mahdollista hakea tukea taitoluisteluharrastukseen. Tuki suunnataan nimenomaan vähävaraisille perheille.

Tärkeimpänä kohderyhmänä pidetään sellaisia lapsia, joilla ei olisi mahdollista jatkaa taitoluisteluharrastustaan ilman tukea työttömyyden, sairauden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi, ja joiden voidaan katsoa olevan syrjäytymisvaarassa. Haussa halutaan erityisesti painottaa sitä, että tuen myöntämistä harkittaessa menestyminen lajissa ei ole oleellinen kriteeri.

Hakuaika on vain 15.10.2014 saakka. Hakemukset pyydämme lähettämään suoraan kirjeessä mainittuihin sähköposteihin.

Huomioikaa myös, että hakemukseen tulee liittää joukueenjohtajan tai valmentajan puoltava lausunto.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä valmentajaan ja johtokuntaan hakemuksen lausuntoja varten.

 

Liitteet