Yksiluistelun sääntömuutoksia, sekä testiasioita

20.8.2016

Yksinluistelun aiemmin 13.6.2016 julkaistuun sääntömuutosdokumenttiin on tullut 

muutoksia ISU:n julkaistua päivitettyjä tiedoksiantoja (ISU Communications). Muutokset tai korjaukset on merkitty lilalla ja alleviivattu, virheellinen tai vanha tieto on yliviivattu. Muutoksia/korjauksia on aika runsaasti, tutustu huolella

http://stll-fi-bin.directo.fi/@Bin/32361d5d683a72155cc67ebd66a9682c/1471675478/application/pdf/7275289/YL%20S%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6muutokset%202016-2017%20osa%202%201306%2015082016.pdf

Näitä liiton sääntöjä täydentävät myös aluesäännöt, jotka päivittyvät lähipäivinä. 

 

Myös testiohjeet ja vaatimukset ovat päivittyneet kaudelle 2016-2017 ja muutoksia tehty myös kaudelle 2017-2018. 
Testiohjeisiin ja vaatimuksiin pääset tutustumaan https://stll-fi.directo.fi/materiaalit/yl-testit/