Maksusäännöt

voimassa 31.7.2023 alkaen

Kouvolan Taitoluistelu ry (KTL) on urheiluseura ja yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää toimintaa jäsenilleen. Toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsen- ja kausimaksuilla, muilla valmennuksesta perittävillä korvauksilla, sekä varainkeruulla (näytökset, kahvilatoiminta ym).

On tärkeää, että maksut hoidetaan ajallaan.

Nämä säännöt korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset säännöt.

Jäsenmaksut

Kauden 2023-2024 jäsenmaksu on 20 eur/ perhe tai 17 €/ yksilöjäsen.

Luistelijoilta edellytetään seuran jäsenyyttä ja jäsenmaksu peritään kerran vuodessa nimellä jäsenmaksu.

Pyydämme kaikkia KTL luistelijoiden vanhempia tukemaan seuran toimintaa maksamalla perhejäsenmaksun 20 eur ainakin toisen vanhemman osalta. Vapaaehtoisen jäsenmaksun maksaneilla huoltajilla on äänioikeus seuran kokouksissa.

Jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Kauden 2023-2024 kannattajajäsenmaksu on 40 eur. Kannattajajäsenillä on oikeus osallistua seuran kokouksiin, mutta ei ole äänioikeutta. Mikäli haluat kannattajajäseneksi ota yhteyttä ktlrahastonhoitaja@gmail.com

Lähetä jäsenhakemuksesi KTL nettisivuilla olevalla Jäsenlomakkeella. Lähetämme maksutiedot päätösilmoituksen yhteydessä.

KTL:n jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä, jonne Ilmoittautumis- / Jäsenlomakkeella annetut tiedot tallennetaan. Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan seuran toimintaan liittyvissä asioissa, eikä niitä anneta ulkopuolisille tahoille. Jäsenrekisteristä on olemassa rekisteriseloste.

Kausimaksut

Kilpa-, kehitys- ja harrastajaryhmät

 • Kausimaksut maksetaan seuran tilille laskulla viitettä käyttäen. (Kausimaksut ja maksusäännöt löytyvät seuran viralliselta tiedotuskanavalta MyClub järjestelmästä, jonne myös ilmoittautumiset ryhmiin tehdään)
 • Maksuerien määrä vaihtelee ryhmittäin.
 • Kyseessä ei ole jaksomaksut vaan jaoteltu kausimaksu, sillä luistelija sitoutuu aina koko kauteen (1.8.20XX-1.6.20XX)
 • Kausimaksut perustuvat tilakustannuksiin, henkilöstökuluihin ja kiinteisiin kuluihin.
 • Kilpa- tai harrastajapassi ja urheilutapaturmavakuutus ei sisälly kausimaksuun (jokaisella luistelijalla on oltava voimassa oleva lisenssi ja vakuutus jäälle mennessä). Jos luistelija ostaa vakuutuksettoman lisenssin/kilpailuluvan, oman tapaturmavakuutuksen riittävyyden tarkistus on luistelijan/huoltajan omalla vastuulla.
 • Huhti-heinäkuun harjoitukset, yksityis- ja ohjelmatunnit, leiri-, kilpailu- ja testikulut eivät sisälly kausimaksuun.
 • Sisaralennus on noin 10% vähemmän maksavan perheenjäsenen kausimaksusta. Ei koske luistelukerhoja ja aikuisluistelijoita.
 • Maksumuistutuksesta peritään 5€ muistutusmaksu sekä viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.
 • Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin. Mikäli luistelijalla on erääntynyt maksu avoinna yli 2 viikkoa, asetetaan hänet luistelukieltoon. Tästä ilmoitetaan myös ryhmän yhteyshenkilölle sekä valmentajalle. Luistelukielto on voimassa siihen asti, kunnes kaikki erääntyneet maksut ovat maksettu tai rahastonhoitajan kanssa on sovittu sitova maksusuunnitelma. Luistelukiellon aikana luistelija ei saa osallistua seuran harjoituksiin eikä kilpailuihin.
 • Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi,  ktlrahastonhoitaja@gmail.com
 • Kaikki maksuja koskevat yhteydenotot kirjallisesti osoitteeseen ktlrahastonhoitaja@gmail.com 

Luistelukerho (LK) ja kehitysryhmät (KEH)

 • Luistelukerho jakaantuu kahteen kauteen: syyskausi ja kevätkausi.
 • Kausimaksut maksetaan seuran tille laskulla viitettä käyttäen. (Kausimaksut ja maksusäännöt löytyvät seuran viralliselta tiedotuskanavalta MyClub järjestelmästä, jonne myös ilmoittautumiset ryhmiin tehdään)
 • Luistelukerho suorittaa kausimaksut kerralla koko kaudelta laskun mukaisesti viitenumeroa käyttäen eräpäivään mennessä (syyskausi kestää syyskuusta-joulukuuhun ja kevätkausi tammikuusta-maaliskuulle) ja kehitysryhmän kausimaksut maksetaan seuran tille laskulla viitettä käyttäen. (Kausimaksut ja maksusäännöt löytyvät seuran viralliselta tiedotuskanavalta MyClub järjestelmästä, jonne myös ilmoittautumiset ryhmiin tehdään)
 • Kyseessä ei ole jaksomaksut tai kuukausimaksut vaan jaoteltu kausimaksu, sillä luistelija sitoutuu aina koko syyskauteen tai kevätkauteen.
 • Luistelukoulujen ja kehitysryhmien kausimaksuun lisätään seuran jäsenmaksu, taitoluisteluliiton vaatima lisenssi ja tapaturmavakuutus, joka on voimassa seuran järjestämissä luistelukoulujen harjoituksissa.
 • Mahdolliset touko-elokuun harjoitukset ja leirimaksut eivät sisälly kausimaksuun.
 • Sisaralennus on noin 15% vähemmän maksavan perheenjäsenen kausimaksusta.
 • Ensimmäisestä maksumuistutuksesta peritään 5€ muistutusmaksu sekä viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.
 • Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin. Mikäli luistelijalla on erääntynyt maksu avoinna yli 2 viikkoa, asetetaan hänet luistelukieltoon. Tästä ilmoitetaan myös ryhmän yhteyshenkilölle sekä valmentajalle. Luistelukielto on voimassa siihen asti, kun kaikki erääntyneet maksut on maksettu tai rahastonhoitajan kanssa on sovittu sitova maksusuunnitelma. Luistelukiellon aikana luistelija ei saa osallistua seuran harjoituksiin.
 • Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi, ktlrahastonhoitaja(a)gmail.com.
 • Kaikki maksuja koskevat yhteydenotot kirjallisesti osoitteeseen ktlrahastonhoitaja(a)gmail.com.

Lopettaminen kesken kauden (kaikki ryhmät)

 • Luistelijan päätyessä ratkaisuun lopettaa luistelu, on tehtävä lopettamisilmoitus joko KTL nettisivujen kautta tai kirjallisena seuran hallitukselle.
 • Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden, maksettuja maksuja ei palauteta. Luistelijan tulee maksaa koko kauden luistelumaksut lopettamisesta huolimatta. Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuhyvitystä jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti. Perustelluista syistä seuran hallitus voi hyväksyä anomuksen. Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä hyvitystä irtisanoutumiskuukaudelta, eikä sitä seuraavalta kuukaudelta.

Harjoituksien määrä ja peruuttamiset

Harjoitusmäärät vaihtelevat kauden aikana. Harjoitusviikot eivät ole keskenään identtisiä mm. kilpailujen ja jäähallissa pidettävien KTL:sta riippumattomien tapahtumien vuoksi.

Koko ryhmää koskevia peruutuksia ei hyvitetä maksuissa, eikä niitä voi tulla korvaamaan muille tunneille.

Poissaolot sairauden vuoksi

 • Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (2 viikkoa) ylittävältä ajalta.
 • Hyvityksen saamiseksi tulee toimittaa lääkärintodistus seuran rahastonhitajalle viipymättä ja ilmoittaa siitä hallitukselle. Maksuista myönnetään hyvityksiä vain ajallaan ja oikeaan paikkaan toimitettua lääkärintodistusta vastaan. Myös valmentajalle tulee sairauspoissaoloista ilmoittaa, mutta hyvitykseen se ei riitä.
 • Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä.
 • Hyvitystä ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto, kivun sallimat rajat, puolittainen harjoittelu).

Muiden poissaolojen korvaaminen

 • Kilparyhmäläiset voivat korvata oman ryhmän harjoitusvuoroja ainoastaan koulun vuoksi (muut harrastukset, kyytiongelmat, lomamatkat, syntymäpäivät jne. eivät ole syy tuntien korvaamiselle). Jäävuorojen korvaaminen tapahtuu erikseen merkityillä korvaustunneilla. Oheisten osalta korvaamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Korvaustunneista pitää aina ensin sopia seuran puheenjohtajan kanssa.
 • Luistelukouluissa, harrastaja- ja kehitysryhmissä ei ole korvaustuntikäytäntöä.

Kilpailu- ja testikulut

 • Kilpailukulut jaetaan luistelijan ja seuran välillä seuraavasti:
  • luistelija maksaa aina omat sekä valmentajan matka- ja majoituskulut
  • näiden kilpailujen osalta, joihin osallistumme seurana, luistelijalta laskutetaan kilpailukulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen.
   HUOM! Seuralla on oikeus peruuttaa osallistuminen kilpailuihin, jos osallistujia on vähemmän kuin kolme (ei koskee ISU-sarjalaisten valintakisoja, finaaleja jne.)
  • jos luistelija haluaa osallistua itsenäisesti joihinkin kilpailuihin, johon seurana emme osallistu, tulee hänen maksaa kustannukset kokonaisuudessaan itse (osallistumismaksu, tuomarikulut, mahdollisen valmentajan palkan ja päivärahat, mikäli valmentaja luistelijan pyynnöstä järjestetään). Näistä osallistumisista on AINA neuvoteltava kilpailusihteerin ja valmenajan kanssa.  Rahastonhoitaja ilmoittaa kustannuksien määrän, kun se selviää. Ulkopuolisten valmentajien/ohjaajien käyttäminen kisoissa on pääsääntöisesti kielletty (hallitus voi antaa poikkeusluvan, jos siihen on perusteltu syy).
 • Testikulut maksaa luistelija kokonaisuudessaan itse (omat ja valmentajan matka- ja majoituskulut, osallistumismaksu, tuomarikulut, valmentajan palkka ja päivärahat). Jos osallistujia on useampi, kulut jaetaan niiden kesken.

Kilpailuista tai testeistä poisjääminen ei vapauta luistelijaa kilpailu- ja testikulujen maksamisesta, lukuun ottamatta sairauspoissaoloa johon on saatu lääkärintodistus.

 

Ohjelma- ja yksityistunnit


Ensimmäisen kilpaohjelman teko on ilmainen pienille ja aloitteleville luistelijoille (sis. ohjelman suunnittelun ja kaksi jääharjoitusta seuran valmentajan/ohjaajan kanssa).

Seuraavien kilpaohjelmien teot luistelija maksaa kokonaisuudessaan itse.


Muuta

 

Kaudelle ilmoittaudutaan seuran MyClub järjestelmässä olevaa sähköistä ilmoittautumislomaketta käyttäen. Ilmoittautuessaan kaudelle luistelija/luistelijan perhe sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja valmennussääntöjä. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan huoltajan tekemä ilmoittautuminen.

Toisesta seurasta Kouvolan Taitoluisteluun siirtyvän luistelijan on toimitettava esteettömyystodistus, jolla osoitetaan, että luistelija on hoitanut velvoitteensa edelliselle seuralle.

Seuralla on oikeus käyttää luistelijan valokuvaa, videokuvaa, tms. materiaalia omassa markkinoinnissaan ja mainoksissa sekä muissa seuratoimintaan liittyvissä materiaaleissa. Lupa on voimassa, kunnes luistelija/alle 18-vuotiaan luistelijan huoltaja sen erikseen peruu. Kielto tulee lähettää seuran johtokunnalle kirjallisesti.

Mahdollisista harjoitus- ym. muutoksista ilmoitetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla, joka on seuran pääasiallinen tiedotuskanava. Lisäksi seura tiedottaa ja pitää yhteyttä jäseniinsä MyClub järjestelmän kautta, joka on seuran virallinen tiedotuskanava..

Valmentajien vastuulla ovat luisteluryhmien ryhmäjaot ja aikataulut sekä valmennuksen suunnittelu ja toteutus. Johtokunnan tehtävänä on valvoa, että toimintalinjassa asetetut reunaehdot toteutuvat.

MIKÄLI OLOSUHTEISSA TAPAHTUU MUUTOKSIA, HALLITUS VOI TARKISTAA MAKSUJA KESKEN KAUDEN.