Seuran pelisäännöt

 

KTL:n johtokunta on 7.1.2016 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt seuraavat pelisäännöt seuran jäsenille. 

 

Luistelija:

 • nauttii liikunnasta

 • yrittää, oppii, onnistuu, saa erehtyä ja epäonnistua

 • tulee ajoissa harjoituksiin ja huolehtii varusteistaan

 • kuuntelee ja noudattaa valmentajan ohjeita

 • ottaa toiset huomioon jäällä ja jään ulkopuolella. Kannustaa toisia.

 • ei kiusaa- Ketään ei saa kiusata fyysisesti taikka sanallisesti. Kiusaamis tapauksiin puututaan. (Kiusaamistapauksien jatkuessa Seuralla on oikeus antaa kirjallinen huomautus asiasta kiusaamisen jatkuessa. Vaikeassa tapauksessa Seuralla on oikeus päättää harjoittelukielto, ryhmäsiirto tai muu toimi, jolla kiusaaminen saadaan loppumaan)

 • on seuran jäsen ja voi 16 vuotta täytettyään osallistua seuran toimintaan liittyviin päätöksiin

 • edustaa luistelijana seuraa ja muistaa käyttäytyä sen mukaisesti

Vanhempi/ Aikuinen:

 • innostaa ja kannustaa lastaan

 • puhuu lapsen harrastuksesta positiivisesti

 • valvoo, että lapsella on asianmukaiset varusteet

 • valvoo, että lapsi tulee ajoissa harjoituksiin

 • Ei tuo lasta sairaana tai loukkaantuneena harjoituksiin. Ilmoittaa poissaolosta valmentajille.

 • maksaa luistelumaksut eräpäivään mennessä. (Seuralla on oikeus evätä lapselta luisteluoikeus joulu- tai kevätnäytöksissä tai kilpailuissa, mikäli luistelumaksuja on muistutuksista huolimatta maksamatta kaksi viikkoa ennen kilpailuita tai näytöksiä.)

 • hoitaa osaltaan seuran sovitut talkootyöt ja kioskivuorot. Kaikkien luistelijoiden vanhempien edellytetään osallistuvan aktiivisesti mahdollisiin talkoisiin ja kilpailujen sekä näytösten valmisteluihin sekä näytösten aikana tapahtuviin tehtäviin

 • osallistuu varainkeruuseen

 • voi osallistua seuran päätöksiin syys- ja kevätkokouksessa liittyessään seuran jäseneksi ja maksaessaan seuran jäsenmaksun eräpäivään mennessä (huom! perhejäsenyysmahdollisuus luistelijan jäsenmaksulla vain ilmoittautumalla)

 • edustaa seuraa ja käyttäytyy se mukaisesti. Kannustaa muita luistelijoita.

 • antaa työrauhan valmentajistolle sekä seuratoimijoille

 

Muut yleiset säännöt:

Korvaavia jäätunteja ei ole- treenit oman ryhmän kanssa

Ohjelmatunnit sovitaan aina valmentajien kanssa ja tarpeen ohjelmatunnille arioi valmentaja.

Ketään ei saa kiusata fyysisesti  taikka sanallisesti (aliarvioida/vähätellä/arvostella). Kiusaamistapauksiin puututaan (Kiusaamistapauksien jatkuessa Seuralla on oikeus antaa kirjallinen huomautus asiasta kiusaamisen jatkuessa. Vaikeassa tapauksessa Seuralla on oikeus päättää toimi, jolla kiusaaminen saadaan loppumaan)